piątek, 12 kwiecień 2024 14:54

Zniszczone drzewa na Bemowie w Warszawie

Apel o szanowanie Zieleni Apel o szanowanie Zieleni fot: pixabay

Na warszawskim Bemowie doszło do zniszczenia dziewięciu wysokich robinii akacjowych przy ogródkach działkowych. Nieznany sprawca naciął pnie drzew, co stworzyło zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Zarząd Zieleni podjął decyzję o wycince roślin, a sprawa trafiła na policję i do straży miejskiej.

 

Czego sie dowiesz

  • Co stało się z dziewięcioma drzewami na Bemowie?
  • Jakie działania podjęto w związku ze zniszczeniem drzew na Bemowie?
  • Do kogo zgłoszono sprawę zniszczenia drzew i jakie instytucje zajmują się jej rozwiązaniem?
  • Jakie są konsekwencje zniszczenia drzew dla bezpieczeństwa mieszkańców?
  • Do jakich działań zachęca Zarząd Zieleni w związku z niszczeniem zieleni?

Niebezpieczeństwo na ul. Dywizjonu 303

Zniszczenie drzew zostało stwierdzone przez ogrodników 5 kwietnia. Drzewa, które dotychczas stanowiły część zieleni przy ogródkach działkowych, z powodu nacięć na pniach przestały być bezpieczne. Zarząd Zieleni niezwłocznie zlecił usunięcie robinii, pozostawiając pnie o wysokości 2 metrów w celu dalszych oględzin. Wskazuje to na poważność sytuacji i konieczność zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu publicznym.

Apel Zarządu Zieleni

Po incydencie Zarząd Zieleni zwrócił się z apelem do mieszkańców o zgłaszanie przypadków niszczenia zieleni. Podkreślono, że drzewa są wspólnym dobrem i takie akty wandalizmu są nieakceptowalne. Urzędnicy wspomnieli również o wcześniejszych próbach uszkodzenia tych samych drzew, co sugeruje celowe działanie sprawcy.

"5 kwietnia nasi ogrodnicy stwierdzili zniszczenie 9 drzew przy ogródkach działkowych przy ul. Dywizjonu 303 na Bemowie. Nieznany sprawca naciął pnie wysokich robinii akacjowych" - Zarząd Zieleni.

"Drzewa to nasze wspólne dobro, dlatego takim działaniom mówimy stanowcze NIE. Jeśli jesteście świadkami niszczenia zieleni, prosimy o niezwłoczne przekazanie takiej informacji" - Zarząd Zieleni.

Zdarzenie na Bemowie pokazuje, jak ważna jest ochrona zieleni miejskiej i jak poważne konsekwencje może mieć zniszczenie drzew. Zarząd Zieleni wraz z odpowiednimi służbami podejmuje działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony środowiska w stolicy. Apel do mieszkańców ma zwiększyć świadomość na temat ochrony zieleni i konieczności reagowania na akty wandalizmu.